Mvzh5dimsoklnsfkbryd

Tahun 2 Matematik

Video pembelajaran berdasarkan sukatan matapelajaran Malaysia

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari bagaimana untuk menyusun nombor bulat serta penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian nombor didalam julat 1000. Anda juga akan mempelajari pecahan mudah dan pengiraan wang dan masa. Anda juga akan terdedah kepada cara yang berbeza untuk mengira berat, jisim dan jumlah objek. Akhirnya, anda akan mempelajari tentang objek 3 dimensi dan 2 dimensi.


Class Curriculum



Get started now!