Tahun 3 Sains

Subjek UPSR Sains Tahun 3 mengikut sukatan matapelajaran Malaysia

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari tentang badan dan kebersihan tubuh kita, ciri-ciri haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kemagnetan, dan proses saintifik yang berbeza. Anda juga akan diperkenalkan kepada kandungan tanah dan konsep penyerapan.Get started now!